> 

گروه هنری دانژه

گروه هنری دانژه

گروه هنری دانژه در مهرماه سال ۱۳۹۸ با هدف کارآفرینی در زمینه صنایع دستی با استفاده از ورق طلای ۲۴ عیار و همچنین حضور در حوزه¬ی تجارت الکترونیک پا به عرصه وجود نهاد. تیم دانژه در همین مدت کوتاه توانسته با به کارگیری نیروی متخصص ایرانی و همچنین استفاده از فناوری های روز دنیا، نوآوری را در محصولات خود به همراه آورده و نقش مهمی در تولید داخلی ایفا نماید. سبد محصولات گروه هنری دانژه شامل زیورآلات ، محصولات دکوراتیو منزل و هدایای سازمانی است که روز به روز در حال تکمیل می باشد.

زمینه فعالیت : 

Jewelry

Handicrafts

Custom

گوشواره سنگ دلربا آجري و ورق طلا ۲۴ عیار با طرح سمبل ماه مرداد

194000 تومان
  سبد خرید

گوشواره سنگ صدف و ورق طلا ۲۴ عیار با طرح سمبل ماه تیر

194000 تومان
  سبد خرید

گوشواره سنگ تايگر قهوه اي و ورق طلا ۲۴ عیار با طرح سمبل ماه خرداد

194000 تومان
  سبد خرید

دستبند اونيکس و ورق طلا 24 عیار طرح چهار قل

184000 تومان
  سبد خرید

دستبند سنگ عقيق ياسي و ورق طلاي 24 عيار طرح فرشته

194000 تومان
  سبد خرید

دستبند سنگ لاجورد آبي و ورق طلاي 24 عيار طرح جانی و دلی

219000 تومان
  سبد خرید

دستبند سنگ مرجان قرمز و ورق طلاي 24 عيار طرح عشق

249000 تومان
  سبد خرید

دستبند سنگ عقيق سرمه اي و ورق طلاي 24 عيارطرح گل و مرغ

229000 تومان
  سبد خرید

دستبند فيروزه و ورق طلای 24 عیار طرح مرغ آمین

229000 تومان
  سبد خرید

دستبند فيروزه و ورق طلاي 24 عيار طرح رقص سماع

199000 تومان
  سبد خرید

دستبند تورمالين ورق طلا ۲۴ عیار طرح پروانه

219000 تومان
  سبد خرید

دستبند ورق طلا ۲۴ عیار و عقیق سبز طرح دریم کچر

164000 تومان
  سبد خرید

دستبند عقيق اخرايي و ورق طلا 24 عیار با طرح بته جقه

164000 تومان
  سبد خرید

دستبند اونيکس ورق طلا 24 عیار با طرح فروهر

164000 تومان
  سبد خرید

دستبند ورق طلا ۲۴ عیار و سنگ مالاکیت طرح درخت زندگی

164000 تومان
  سبد خرید

دستبند اونیکس ورق طلا ۲۴ عیار طرح زمستان

184000 تومان
  سبد خرید

دستبند سنگ جاسپر قهوه اي مدل پاییز

184000 تومان
  سبد خرید

دستبند مالاکیت ورق طلا ۲۴ عیار طرح تابستان

184000 تومان
  سبد خرید

دستبند سنگ جید صورتی ورق طلا ۲۴ عیار طرح بهار

184000 تومان
  سبد خرید

گوشواره ورق طلا ۲۴ عیار با طرح سمبل ماه اردیبهشت

194000 تومان
  سبد خرید

گوشواره ورق طلا ۲۴ عیار با طرح سمبل ماه فروردین

194000 تومان
  سبد خرید

دستبند سنگ جيد صورتي ورق طلا ۲۴ عیار با طرح سمبل ماه اسفند

164000 تومان
  سبد خرید

دستبند سنگ عقيق آبي ورق طلا ۲۴ عیار با طرح سمبل ماه بهمن

164000 تومان
  سبد خرید

دستبند ورق طلا ۲۴ عیار با طرح سمبل ماه دی

164000 تومان
  سبد خرید

دستبند سنگ فيروزه ورق طلا ۲۴ عیار با طرح سمبل ماه آذر

164000 تومان
  سبد خرید

دستبند سنگ عقيق اخرايي ورق طلا ۲۴ عیار با طرح سمبل ماه آبان

164000 تومان
  سبد خرید

دستبند سنگ عقيق بنفش و ورق طلاي 24 عيار با طرح سمبل ماه مهر

164000 تومان
  سبد خرید

دستبند سنگ تايگر و ورق طلاي 24 عيار با طرح سمبل ماه شهریور

164000 تومان
  سبد خرید

دستبند سنگ دلربا و ورق طلاي 24 عيار با طرح سمبل ماه مرداد

164000 تومان
  سبد خرید

دستبند سنگ صدف و ورق طلاي 24 عيار با طرح سمبل ماه تیر

164000 تومان
  سبد خرید

دستبند سنگ تايگر و ورق طلاي 24 عيار با طرح سمبل ماه خرداد

164000 تومان
  سبد خرید

دستبند سنگ عقيق سبز و ورق طلاي 24 عيار با طرح سمبل ماه اردیبهشت

164000 تومان
  سبد خرید

دستبند سنگ جيد و ورق طلاي 24 عيار با طرح سمبل ماه فروردین

164000 تومان
  سبد خرید

گردنبند اونيکس و ورق طلاي 24 عيار با طرح چهار قل

239000 تومان
  سبد خرید

گردنبند سنگ عقيق ياسي و ورق طلاي 24 عيار با طرح فرشته

259000 تومان
  سبد خرید

گردنبند سنگ تايگر و ورق طلاي 24 عيار با طرح نت های موسیقی

334000 تومان
  سبد خرید

گردنبند سنگ لاجورد و ورق طلاي 24 عيار با طرح جانی و دلی

409000 تومان
  سبد خرید

گردنبند زنجیر گلستان اونيکس و ورق طلاي 24 عيار با طرح گل و مرغ

229000 تومان
  سبد خرید

گردنبند زنجیر اسلیمی سنگ عقيق سرمه اي و ورق طلاي 24 عيار

289000 تومان
  سبد خرید

گردنبند زنجیر اُم (AUM) عقيق سبز و ورق طلاي 24 عيار

289000 تومان
  سبد خرید

گردنبند گلستان عقيق سرمه اي و ورق طلا ۲۴ عیار با طرح گل و مرغ

324000 تومان
  سبد خرید

گردنبند سنگ فيروزه و ورق طلای 24 عیار با طرح مرغ آمین

324000 تومان
  سبد خرید

گردنبند سنگ مرجان قرمز و ورق طلاي 24 عيار طرح عشق

324000 تومان
  سبد خرید

گردنبند فيروزه و ورق طلاي 24 عيار طرح رقص سماع

239000 تومان
  سبد خرید

گردنبند دلربا يا فيروزه و ورق طلاي 24 عيار طرح پروانه

189000 تومان
  سبد خرید

گردنبند پروانه تورمالین و ورق طلاي 24 عيار

274000 تومان
  سبد خرید

گردنبند سنگ تايگر عسلي و ورق طلاي 24 عيار طرح دریم کچر

269000 تومان
  سبد خرید

گردنبند عقيق اخرايي و ورق طلاي 24 عيار با طرح بته جقه

219000 تومان
  سبد خرید

گردنبند اونيکس و ورق طلاي 24 عيار با طرح فروهر

219000 تومان
  سبد خرید

گردنبند اونيکس و ورق طلاي 24 عيار طرح درخت زندگی

219000 تومان
  سبد خرید

گردنبند اونيکس و ورق طلاي 24 عيار با طرح سمبل زمستان

239000 تومان
  سبد خرید

گردنبند جاسپر قهوه اي و ورق طلاي 24 عيار با طرح سمبل پاییز

239000 تومان
  سبد خرید

گردنبند مالاکيت سبز و ورق طلاي 24 عيار با طرح سمبل تابستان

239000 تومان
  سبد خرید

گردنبند سنگ جيد صورتي و ورق طلاي 24 عيار با طرح سمبل بهار

239000 تومان
  سبد خرید

گردنبند سنگ جيد صورتي و ورق طلاي 24 عيار با طرح سمبل ماه اسفند

194000 تومان
  سبد خرید

گردنبند عقيق آبي و ورق طلاي 24 عيار با طرح سمبل ماه بهمن

179000 تومان
  سبد خرید

گردنبند سنگ جيد طوسي و ورق طلاي 24 عيار با طرح سمبل ماه دی

179000 تومان
  سبد خرید

گردنبند سنگ فيروزه و ورق طلاي 24 عيار با طرح سمبل ماه آذر

194000 تومان
  سبد خرید

گردنبند عقيق اخرايي و ورق طلای ۲۴ عیار با طرح سمبل ماه آبان

179000 تومان
  سبد خرید

گردنبند عقيق بنفش و ورق طلاي 24 عيار با طرح سمبل ماه مهر

179000 تومان
  سبد خرید

گردنبند سنگ تايگر سرمه اي و ورق طلاي 24 عيار با طرح سمبل ماه شهریور

219000 تومان
  سبد خرید

گردنبند سنگ دلربا و ورق طلاي 24 عيار با طرح سمبل مرداد

194000 تومان
  سبد خرید

گردنبند سنگ صدف و ورق طلاي 24 عيار با طرح سمبل ماه تیر

179000 تومان
  سبد خرید

گردنبند سنگ تايگر و ورق طلاي 24 عيار با طرح سنبل ماه خرداد

239000 تومان
  سبد خرید

گردنبند عقيق و ورق طلاي 24 عيار با طرح سمبل ماه اردیبهشت

194000 تومان
  سبد خرید

جاسوئیچی چرم و ورق طلاي 24 عيار با طرح سمبل ماه اردیبهشت

184000 تومان
  سبد خرید

انگشتر عقيق و ورق طلاي 24 عيار با طرح سمبل ماه اردیبهشت

134000 تومان
  سبد خرید

انگشتر مردانه سنگ تنگستن و ورق طلاي 24 عيار با طرح سمبل ماه اردیبهشت

164000 تومان
  سبد خرید

بج سینه استيل و ورق طلاي 24 عيار با طرح سمبل ماه اردیبهشت

94000 تومان
  سبد خرید

دکمه سردست استيل و ورق طلاي 24 عيار با طرح سمبل اردیبهشت

239000 تومان
  سبد خرید

دکمه سردست استيل و ورق طلاي 24 عيار با طرح سمبل ماه فروردین

239000 تومان
  سبد خرید

بج سینه استيل و ورق طلاي 24 عيار طرح سنبل ماه فروردین

94000 تومان
  سبد خرید

انگشتر مردانه سنگ تنگستن و ورق طلاي 24 عيار با طرح سمبل ماه فروردین

164000 تومان
  سبد خرید

انگشتر سنگ جيد و ورق طلاي 24 عيار با طرح سمبل ماه فروردین

134000 تومان
  سبد خرید

جاسوئیچی چرم و ورق طلاي 24 عيار با طرح سمبل ماه فروردین

184000 تومان
  سبد خرید

گوشواره سنگ جيد و ورق طلاي 24 عيار با طرح سمبل ماه فروردین

194000 تومان
  سبد خرید

دستبند مردانه چرم و ورق طلاي 24 عيار با طرح سمبل ماه فروردین (گیس بافت)

269000 تومان
  سبد خرید

دستبند مردانه چرم و ورق طلاي 24 عيار با طرح سمبل ماه فروردین

239000 تومان
  سبد خرید

دستبند سنگ جيد و ورق طلاي 24 عيار با طرح سمبل ماه فروردین

174000 تومان
  سبد خرید

گردنبند سنگ جيد سرخ و ورق طلاي 24 عيار با طرح سمبل ماه فروردین

194000 تومان
  سبد خرید

همراه ما باشید

کافه کادو را دنبال کنید !

کافه کادو هر روز محصولات جدیدی رو معرفی میکنه و تخفیفات مختلفی روی محصولات میگذاره .
اگر علاقمندید که در جریان آخرین تخفیفات ، محصولات جدید و کمپین های هیجان انگیز کافه کادو باشید حتما ما رو دنبال کنید

 > 

گروه هنری دانژه

Best Prices

With best price and directly from suppliers

You will love them

Lovely handicrafs,full of positive energy

A diverse collection

Choose from 60000 products

A valuable gift

Buy a valuable,beautiful and outstanding gift

About eGIFTEX